Sztuczki Plastyczne

Sztuczki plastyczne

Zajęcia maja na celu rozwijanie sprawności manualnych poprzez poznawanie wielu technik plastycznych, jak: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, papiermache . Dzieci uczyć się będą dostrzegania w otaczającym świecie brył, barw, światłocieni. Projektując, a następnie wykonując własne modele prac uczestnicy będą rozwijać nie tylko zdolności manualne, ale również , pomysłowość, kreatywność, wyobraźnię i koncentrację.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach  :

Wtorki: dzieci w wieku 4-6 lat, godz 16-17.30

Piątki : dzieci w wieku 7-10 lat, godz 16-17.30