Klubik Malucha

Klubik malucha i coworking dla rodziców

Klubik Malucha to miejsce sprzyjające dzieciom i ich rodzicom. Pragniemy ażeby naszym dzieciom zapewnić zrównoważony i harmonijny rozwój w sferach motorycznych, emocjonalnych i intelektualnych. W tym celu przygotowaliśmy autorski program zajęć, podczas których dzieci zdobywają umiejętności doświadczając nowych sytuacji wynikających z integracji w grupie. Uczymy samodzielności, wpajamy zasady poszanowania pracy i szacunku dla drugiej osoby. Naszą nadrzędną wartością jest indywidualne podejście do każdego dziecka, jednocześnie spełniając najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, higieny i opieki nad najmłodszymi. Nasz zespół tworzy wykwalifikowana kadra z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

W naszym klubiku realizujemy program w oparciu o następujące moduły:

 • Zabawy wspomagające wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka- zabawy fundamentalne wzbogacone dietą sensoryczną.
  Zajęcia sensoryczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka wywierając doświadczenia związane z poznawaniem świata wszystkimi zmysłami. Podczas zajęć wykorzystujemy sensoryczne zestawy jeży o różnych fakturach, woreczki, piasek kinetyczny, masy plastyczne i inne zabawy ruchowe stymulujące zmysł równowagi oraz czucie głębokie.
 • Bajkoterapia- warsztaty literackie
  Baśnie i bajki to treści odgrywającą istotną rolę w pojmowaniu świata i jego problemów. Są to teksty zawierające prawdę , pouczenie, morał będący drogowskazem jak poruszać się we współczesnym świecie. Pomagają nie tylko dzieciom, ale także rodzicom, nauczycielom, pracującym z dziećmi wejść w świat dziecięcy i go zrozumieć.
 • Zabawy ruchowe w oparciu o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne
  Metoda ta opiera się o system ćwiczeń, które wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i korygują zaburzenia rozwojowe oraz emocjonalne. Główna idea metody wyraża się w stwierdzeniu, iż posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Ćwiczenia mają ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych.
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne w oparciu o teorie Emila Dalcroze oraz E.E. Gordona
  Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, wspólnego muzykowania. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę, której celem jest poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, szczególny nacisk kładziemy na śpiew, który jest jedną z podstawowych form ekspresji dziecka a piosenka jest najprostszym utworem muzycznym, które dziecko potrafi zrozumieć, zapamiętać, odtworzyć. Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie pianina z wykorzystaniem instrumentów orffowskich tj. grzechotki, dzwonki, kastaniety
 • Duo lingualne zajęcia z jez. angielskiego i włoskiego
  Nauka języka obcego znakomicie rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka, ćwicząc pamięć oraz korzystnie podnosząc dziecięcą świadomość językową, co bardzo pozytywnie wpływa na rozwój obu półkul mózgowych oraz ogólny rozwój mowy u dzieci. Zajęcia językowe odbywają się w formie zabawy z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych poprzez naukę piosenek i prostych wyliczanek

Oprócz sali dydaktycznej dysponujemy dwu-poziomowym placem zabaw z basenem z kulkami, natomiast przestrzeń kawiarniana jest otwarta do Państwa dyspozycji.
 W ramach klubiku Coco oferujemy 5 godzinna opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 9-14 oraz zajęcia przygotowujące do przedszkola w godz. 10-12 30.

Zajęcia kubikowe przeznaczone sa dla dzieci w wieku od 1,5-3 lat .

Wyżywienie obejmuje 3 posiłki: śniadanie II śniadanie, obiad. Jako pasjonaci zdrowego stylu życia i filozofii Eko proponujemy zbilansowane posiłki od Lokalnego Rolnika.

Oferta Klubiku jest skierowana do rodziców, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin, pracujących zdalnie lub w formie freelancerow. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zorganizowana jest kawiarniana przestrzeń z dostępem do internetu wi-fi i miejscami do pracy. Podczas gdy dzieci są pod opieka klubiku, rodzice mogą pracować i towarzyszyć dzieciom obok, obserwując swoje maluchy w telewizorze-każde z pomieszczeń posiada kamery monitoringowe.

Plan dnia

8 30-9 00- Schodzenie się dzieci
8 30-9 00- Dowolne zabawy dostosowane do indywidualnych potrzeb maluchów
9 00-9 30- Śniadanie
9 30- 10 00-Bajkoterapia
10 00-12 30 Dydaktyczne zajęcia przygotowujące do przedszkola realizowane wg poszczególnych programów( muzyczny poniedziałek i środa, plastyczny wtorek, lingwistyczny czwartek , sensoryczny piątek)
13 00- Obiad
13 30-14 00 ew (15) Czas na odpoczynek, relaks wg indywidualnych potrzeb dziecka, zabawy wyciszające, spacer.